Служба по трудова медицина

0
424
прегледа
служба по трудова медицина

Вече Ви запознахме със задълженията на работодателите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). На основание чл.25 от закона се изисква от работодателите, да осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. Когато работодателя не може да създаде служба по трудова медицина, той сключва договор с регистрирана такава.

Служба по трудова медицина – Основни дейности

Основните дейности на службите по трудова медицина, продиктувани от ЗЗБУТ са:

 • оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа;
 • оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите;
 • предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск;
 • наблюдение на здравното състояние на работещите;
 • обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

Всичко това може да е отегчително за работодателите и да се мисли за незначително от страна на работниците, но подобен дух на нормативната уредба и достиженията в правото са постигнати с много усилия и време на поколения трудещи се. Именно такива правила и отношение към работниците ни разграничават от средновековието и времето на индустриалната революция, когато трудът е бил най-евтиния ресурс.

Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД

Службата по трудова медицина (СТМ) „Медик Консултинг” ООД е регистрирана в Министерството на здравеопазването. Дейността на службата е регламентирана в чл.25а от ЗЗБУТ.

Екипът на трудова медицина (СТМ Медик Консултинг ООД) включва специализиран персонал, който предоставя консултации на работодатели относно връзката между здравето и работата и ефектите, които имат от друга. Съветва работодателите за евентуалните рискове за здравето на работното място и откриването на професионални заболявания на ранен етап и лошо здравословно състояние на работното място.

Службата по трудова медицина предоставя съвети и подкрепа както на мениджърите, така и на отделните хора, относно влиянието на работната среда върху здравето и способността им да изпълняват задълженията си.

При осъществяване на своята дейност „МЕДИК КОНСУЛТИНГ“ ООД работи с Уеб базирана система. Системата е интуитивна и достъпна за използване от всички служители на СТМ и съдържа следните модули:

 • Модул договори.
 • Модул Инженерни Дейности
 • Модул Медицински Дейности
 • Модул Доставчици
 • Модул Задачи
 • Модул Инструменти

С „МЕДИК КОНСУЛТИНГ“ ООД печелите:

 • качествени и бързи услуги
 • ниска себестойност на услугите
 • опит и професионализъм
 • здраве и безопасност за работниците и служителите
 • спазване на нормативните изисквания на Българското и Европейско законодателство.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.