Онлайн дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

0
441
прегледа
служба по трудова медицина

Ако сте работодател, освен грижите за икономическия растеж и финансовите резултати на фирмата, имате много други нормативно уредени задължения. В зависимост от бизнеса Ви, трябва да си издадете различни лицензии и разрешителни, да спазвате Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Данъчно осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството и т.н. Наред с това, трябва да осигурите спазването на технологичните процеси в самото предприятие, правилната експлоатация на оборудването, да се занимавате с доставчици и клиенти, да следите пазара, да наемете работници и да организирате работното им време. След вземането на толкова много управленски решения, има голяма вероятност да пропуснете друго основно задължение по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). В същият са регламентирани задължения на работодателите, свързани с осигуряване на безопасни условия на труд на работниците и други, намиращи се в предприятието лица.

Това е една сложна материя, която не може да се осъществява с формалното спазване на изискванията на ЗЗБУТ. Изисква се експертна оценка на риска в предприятието, разписване на инструкции за безопасна работа, определяне на отговорни лица, както и обучение на работниците и отговорниците. Отделянето на ресурс в тази посока се възнаграждава, както и обратното. Инцидентите, авариите и пострадалите работници, вследствие на пренебрегване на безопасните условия на труд, могат да доведат до непреодолими щети за Вашия бизнес. Осезаемите мерки за безопасен труд може да задържи квалифицираните работници във фирмата Ви, дори тя да предлага по-ниски заплати от конкуренцията. Това отдавна е осъзнато от някои предприемачи и работодатели, които имат устойчив бизнес.

Организиране на обучение по безопасност и здраве при работа

Ако наистина сте работодател, то Вие притежавате качествата на предприемач. Като предприемач знаете, че за да успеете, Вие отдавна сте се отказали да вършите цялата работа сами. Предприемачите намират правилните хора за определена работа, заплащат им, като прибавят добавена стойност на крайния продукт, от който печелят. Това е разликата между предприемача и работника, който върши работата си сам. С това уточнение е излишно да Ви доказваме, че работата по организация на тази сложна материя, каквато е осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд по ЗЗБУТ, трябва да бъде предоставена на специалисти.

Организирането на тази дейност от професионални консултантски фирми, ще Ви осигури:

 1. Разработване на фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд
 2. Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите
 3. Обучение
 • Длъжностно лице управляващо и ръководещо трудовите процеси
 • Орган по безопасност и здраве при работа
 • Длъжностно лице по ЗБУТ
 • Длъжностно лице по провеждане на инструктажи
 • Координатор по безопасност и здраве в строителството​
 • Отговорник по пожарна безопасност
 • Първа долекарска помощ
 • Ръчна работа с тежести
 • Първоначално обучение на КУТ и ГУТ
 • Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ
 • Трета квалификационна група по електробезопасност
 • Четвърта квалификационна група по електробезопасност

Онлайн дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Организирането на обучение от консултантските фирми може да се окаже болезнен процес, свързан с откъсване от работа на работниците, отговорниците и длъжностните лица. Освен, че ще е трудоемко, това ще струва твърде скъпо за фирмата. Поради тази причина можете да се възползвате от дистанционни форми на обучение, включително и онлайн. При Онлайн дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа, ще имате следните предимства:

 • Обучавате се от домашния, офисния компютър,телевизор, таблет или телефон;
 • Учите самостоятелно;
 • Избирате сами времето и темпото за обучение;
 • Сами преценявате кога сте подготвени за изпита;
 • Пестите време и средства;
 • Не изискват присъствие;
 • Могат да се провеждат по всяко време;

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.