Безопасни условия на труд

0
581
прегледа
служба по трудова медицина

Свитият пазар на труда в днешно време и некачественото образование, поражда конфликт между работодатели и работници. Те постоянно отправят упреци един към друг. Работодателите претендират за по-добра производителност и качество на труда, докато работниците изразяват недоволство от възнаграждението, което получават.

Множеството проблеми, които съпътстват процеса на трудовите правоотношения, независимо дали предлагаме или търсим работа, ни откланят от една важна дейност, свързана с организирането на безопасни условия на труд. Повече се интересуваме от предлаганата заплата, отколкото от рисковете за нашето здраве, които поемаме, приемайки предлаганата работа. Ние не се интересуваме как трудовата ни дейност ще амортизира организма ни, какви са рисковете на професията, какви средства за защита е осигурил работодателя, за да ни предпази от инциденти и т.н. Работодателите от своя страна не оценят, че предлагайки по-здравословни и безопасни условия на труд, могат да привлекат по-висококвалифицирани работници, независимо че възнаграждението не е толкова атрактивно.

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Тези взаимоотношения са орегулирани от законодателя, с издаването на Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/, както и други поднормативни документи. Законът вменява задължения и отговорности, както на работодателите, така и на работниците, проектантите на оборудване и др. съпътстващи дейности.

Според чл.4, ал.1 от ЗБУТ „Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд“.

Според чл.33 „Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя му инструкции.” В чл.34 са описани и конкретни отговорности на работниците.

Законът определя кои са контролните органи, както и лицата, които пряко отговарят за дейността в едно предприятие. Грешно е да се мисли, че нормите от ЗБУТ трябва да се прилагат само от частните физически и юридически лица, които осъществяват търговска дейност. Безопасни условия на труд по реда на този закон, трябва да се предоставят също от всички държавни и общински ведомства.

Може би всички сме съгласни, че безопасните условия на труд са важни. На практика обаче, се оказва много трудно, цялата организация да бъде съобразена със ЗБУТ и да отговаря на всички регламентирани правила.

Напоследък се забелязва, че се предлагат услуги от различни организации, които чрез своя опит могат да разпишат инструкции за безопасност, както и да организират дейността. Същите имат екип от експерти, които са специалисти в различни области. Огромно впечатление ми направиха от Медик Консултинг, които предлагат десетки услуги в тази област, както и онлайн обучение. Доверявайки им се, може би ще изкачите още едно ниво по стълбицата на успеха. Модерното мислене в днешно време е задължително за успешен бизнес. Гарантирането на сигурността на Вашите служители ще има мотивиращ ефект и ще привлече качествени професионалисти.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.